vrijdag 14 oktober 2016

~Liefde in zijn puurste vorm~


Oh, wat waren ze trots! Stenen vol van eigenwijsheid bleven zich maar opeenstapelen in hun arrogante en opgeblazen harten. Af en toe werd daar ook een steen vol van jaloezie of een steen vol van afgunst bij gemetseld. Totdat de muren hoog genoeg waren en er geen steen meer bij paste. Het onvermijdelijk moment kwam toen daar als vanzelf. Ze wilden dat Hij zou worden omgebracht.

Die Man, Die hen nu al tijdenlang mateloos irriteerde. Wat hadden ze een hekel aan Hem! Ze konden Hem niet uitstaan. Allereerst omdat niet langer alle aandacht naar hen uitging, maar naar Hem! Maar ook omdat ze onmiddellijk hadden beseft dat Hij anders was. Bijzonder. Meer dan bijzonder. Misschien zelfs wel niet eens van deze wereld...

Die Man, over Wie zij zich iedere keer weer verbaasden. Want Hij hield van degenen waarop zij neerkeken. De armen. Hij ontfermde zich over de mensen die zij verachtten. De zieken. Hij ging om met de mensen die zij veroordeelden. De goddelozen. Ja, regelmatig liet Hij hen met een mond vol tanden staan.

Die Man, Die steeds vaker het bloed onder hun nagels vandaan wist te halen. Omdat Hij altijd de juiste woorden gebruikte. Omdat ze in Hem geen fouten konden vinden. Omdat Hij een wijsheid en kracht bezat die zij niet konden plaatsen. Omdat Hij zelfs nauwkeurig leek te weten wat er precies allemaal in hun zelfzuchtige gedachten omging.

Ze zagen Hem liever dood dan levend! En zorgden ervoor dat het zo geschiedde. Niet wetende dat Hij daar uiteindelijk geheel vrijwillig aan het kruis hing. Niet wetende dat Hij de Zoon van God was, Die gehoorzaam deed wat Zijn Vader van Hem vroeg. Niet wetende dat Zijn dood in werkelijkheid het allergrootste liefdesgeschenk ooit was. En nog steeds is!

'Tears & blood
fell to the ground
received by dirt and dust
And no one knew
the greatest love
laid at their feet to touch'
 
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19:30

Bijzondere vrijdag

2 opmerkingen: