donderdag 19 mei 2016

~Weet dat de HEERE God is - Psalm 100:3~

Donderdag|19-05-2016|12:13

Ik heb het mensen wel eens horen zeggen. 'Ik heb nog een appeltje met Hem te schillen'. Of: 'Hij heeft me nog wat dingen uit te leggen'. Of: 'Als Hij echt bestaat dan zal ík het Hem wel eventjes vertellen'. Ze hebben het dan over God.

En een huivering trekt dan altijd even door m'n lichaam. Waarop ik vervolgens denk: Wisten ze het maar. Dat ze Hem helemaal niets kunnen leren. Dat ze Hem helemaal niets nieuws kunnen vertellen. Dat ze het nooit, maar dan ook nooit, beter kunnen weten dan Hem. Wisten ze maar dat slechts een minuscule glimp van Zijn kennis waarschijnlijk al meer is dan dat wij als mens ooit zullen weten.

God ter verantwoording roepen. Ja, dat is nogal wat. Het is ergens begrijpelijk dat sommige mensen dit willen. Omdat de intensiteit van zekere gebeurtenissen ons soms zo verschrikkelijk boos en verdrietig maken. Omdat de hevigheid van bepaalde situaties ons soms zo ontzettend lusteloos en ongelukkig maken. Maar het is onmogelijk. Hem op het matje roepen. Want God is God.

Hiërarchisch gezien: Hij die onvoorstelbaar ver boven ons staat. Met onze rechtbanken en wetten delen wij straffen uit, maar op een dag zal Hij rechtspreken over elk individueel mens. Met onze staatshoofden en regeringsleiders vormen wij onze wereld, maar op een dag zal Hij heersen en regeren over alles wat leeft en bestaat. Met onze zelfbedachte regeltjes en in stand gehouden culturen denken wij op de juiste manier te leven, maar op een dag zullen Zijn kinderen leven zoals Hij het écht heeft bedoeld. (En dan heb ik het nu alleen nog maar over een paar dingen die Hij in de toekomst zal gaan doen, nog niet eens over de dingen die Hij in het verleden allemaal al heeft gedaan!)

Ik weet wel dat we vaak leven met heel veel vragen. Moeilijke vragen. Pijnlijke vragen. Onmogelijke vragen. Ik heb ze ook. Vragen waarop alleen Hij een antwoord heeft. Maar waarom hebben sommige mensen zichzelf wijsgemaakt dat Hij móét antwoorden? Hij heeft het recht om te zwijgen. Hij heeft het recht om niets van Zich te laten horen. Simpelweg omdat Hij God is!

Zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige, Hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept, daarop antwoorden.
Job 39:35

Een notitie

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen