vrijdag 18 december 2015

~Wij leven omdat God ons liefheeft~

De liefde van God. Je kunt er niet omheen. Of je nu gelooft of niet. Want Zijn liefde is met jou elke dag. Het is wat jou overeind houdt. Het is wat jou staande houdt. Niet alleen jou maar ook mij. En ook hun en ook zij. Ieder mens leeft omdat God ons liefheeft.

Want het is door Zijn liefde dat Hij ons wilde. Het is door Zijn liefde dat Hij ons bedacht. En het is door Zijn liefde dat Hij ons schiep. Zonder Zijn liefde zouden wij niet zijn geboren.

Ja, het is door Zijn liefde dat wij zijn. Het is door Zijn liefde dat wij existeren. Het is door Zijn liefde dat wij leven. Zonder Zijn liefde zouden wij niet bestaan.

De liefde van God. Je kunt het niet ontwijken. Of je nu gelovig bent of niet. Want als jij mens bent, en dat ben jij, dan word je elke dag door Zijn liefde aangeraakt. Zachtjes en teder. Vol overgave. Misschien onopvallend voor jou. Maar wel heel bewust door Hem.

Want het is Zijn liefde die jou ontwaakt wanneer je wakker wordt. Het is Zijn liefde die jou beweegt wanneer jij in jouw dag rondwandelt. En het is Zijn liefde die jou laat uitrusten wanneer je slaapt.

Nee, niemand heeft Zijn liefde verdient. Want voordat wij werden verwekt hebben wij helemaal niets gedaan dat geweldig was, dat goed was of dat briljant was. En toch liet Hij ons ontstaan... Omdat Hij van ons houdt.

Nee, niemand verdient Zijn liefde. Want in ons leven hebben we allemaal wel eens iets gedaan dat dom was, dat fout was of dat slecht was. En toch laat Hij ons ademen... Omdat Hij van ons houdt.

En omdat Zijn liefde voorbij onze tekortkomingen gaat. Voorbij onze verstandeloze keuzes en zondige beslissingen. Voorbij onze zwakheden en imperfecties.

Doen wij Hem verdriet, dan blijft Hij van ons houden. Doen wij Hem tekort, dan blijft Hij van ons houden. Doen wij mekaar pijn, dan blijft Hij van ons houden. Doen wij mekaar onrecht aan, dan zelfs nog blijft Hij van ons houden. Frustreren wij, pesten wij, bedroeven wij. Hij blijft van ons houden. Haten wij, tergen wij, kwellen wij. Hij blijft van ons houden. Nee, niet van ons verkeerde gedrag. Maar van ons. Niet om wat wij doen. Maar om wie wij zijn.

Ja, Zijn liefde gaat diep. Dieper dan diep. Immens diep. Onbeschrijflijk diep. Ja, Zijn liefde is standvastig. Wankelt niet. Veranderd niet. Ja, Zijn liefde voor ons is vurig. Intens. En heel erg sterk.

En het is deze Liefde die ons elke dag weer de kans geeft om Zijn liefde te gaan zoeken. Het is deze Liefde die elke dag verlangend hoopt dat wij Zijn liefde in Zijn complete volheid zullen gaan vinden. Zodat we Zijn liefde elke dag van dichtbij mogen gaan ervaren...

Van heel dichtbij. Want er is meer. Meer van Zijn liefde. Onder andere geopenbaard in Zijn schepping. Blootgelegd in Zijn Woord. En onthult in de dood van Zijn Zoon; Yeshua.

Het is een Liefde die ons continue wil omringen. Een Liefde die ons blij wil maken, ons rust wil geven, ons kracht wil schenken. Een Liefde die ons overvloedig wil vullen. En een Liefde die permanent in ons wil wonen als wij bereid zijn om Zijn liefde te erkennen, te omarmen en te beantwoorden.

De liefde van God. Hoe dan ook; je kunt er niet zonder. Ook niet als je niet in Hem gelooft. Want Hij houdt van jou. En Hij houdt van mij. En enkel en alleen daarom leven wij!

Mijn tijden zijn in Uw hand.
Psalmen 31:16a

Een stukje

Zie ook:
~We denken soms dat het vanzelf gaat...~

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen