donderdag 10 december 2015

~Gehoorzaamheid~

Dit woord zal misschien ietwat ouderwets klinken. Alsof het een woord van vroeger is. Van toen. Een woord waar we misschien helemaal niet zo blij van worden omdat het ook nog eens zo streng klinkt. We gebruiken het woord wel. Maar dan het liefst in verband met onze kinderen. Want die moeten immers luisteren en doen zoals wij dat zeggen, juist? En wij? Wijzelf zijn inmiddels allang geen kinderen meer dus wij bepalen het zelf wel. Toch?

Ons woordenboek houdt van elk woord dus uiteraard kunnen we ook dit woord daar gewoon in vinden: Gehoorzaamheid. Het betekent:
Situatie dat een persoon bereid is om te doen wat van hem wordt gevraagd.

Gehoorzaamheid. We zijn misschien niet zo dol op dat woord maar geen enkele christen ontkomt eraan. Want ook al zijn wij volwassen, wij zijn tevens ook kinderen. Kinderen van de Allerhoogste. En zoals we weten; er wordt verlangt van kinderen dat ze gehoorzamen. En gehoorzamen ze niet dan zitten daar vanzelfsprekend consequenties aan verbonden...

Oeh, ook dat klinkt best wel weer streng. Maar ondanks de negatieve lading die het woord gehoorzaamheid met zich mee lijkt te dragen wil ik in dit stukje juist graag laten zien dat gehoorzaamheid vooral ook heel waardevol en invloedrijk kan zijn.

Want het zijn de gehoorzame mensen die verstandig zijn. En het is hun steeds groeiende bedachtzaamheid dat hen in staat stelt om te doen wat God van hen vraagt. Keer op keer weer. Wat hen vervolgens weer maakt tot volhouders. Want ondanks de worsteling en moeite, dat gehoorzaamheid zo nu en dan met zich meebrengt, blijven ze toch gehoorzamen. En het zijn de gehoorzame mensen die juist daardoor en daarvoor worden beloont.

Laten we niet vergeten ook even een kijkje te nemen in de Bijbel want juist door Zijn Woord zullen we waarschijnlijk nog beter gaan begrijpen waarom gehoorzaamheid zo belangrijk is.

Vervul je taak ten behoeve van de Heere, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.
1 Koningen 2:3

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Johannes 3:36

En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.
Handelingen 5:32

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Johannes 14:23

Wanneer we deze teksten lezen is het net alsof we zonder onze gehoorzaamheid aan God niets zullen gaan ervaren of niets zullen mogen krijgen van dat alles waar we als christenen zo naar verlangen. Zijn liefde. Welke heerlijk is en perfect. Zijn aanwezigheid. Diep en altijd aanwezig. Het eeuwige leven. Zonder tranen en zonder pijn. Al dat soort buitengewone dingen.

Ja, God verlangt ernaar dat wij Hem zoeken en vinden. Maar vervolgens verlangt Hij er ook naar dat wij ervoor zullen kiezen om Hem te gehoorzamen. Wat betekent; dingen doen en dingen laten; omwille van Hem. Zoals een ouder graag wil dat hun kind gehoorzaam zal zijn zo verlangt ook God ernaar dat wij, Zijn kinderen, naar Hem zullen luisteren.

En net als onze eigen kinderen weten we niet altijd waarom we moeten gehoorzamen of waar het goed voor zal zijn als wij zullen gehoorzamen. Maar wel weten we dat onze Vader betrouwbaar is en dat Hij ├ęcht weet wat goed voor ons is.

En ook weten we dat Hij, als het misgaat, en wij niet gehoorzaam zijn, toch voor ons klaar blijft staan en ons zelfs onze ongehoorzaamheid vergeeft wanneer wij vol oprechtheid spijt betuigen.

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:6

Een stukje

1 opmerking:

  1. Zonder dat ik het wist ben ik, toen ik nog niet geloofde, gehoorzaam geworden. Ik mocht gaan geloven/vertrouwen op Christus die mijn Verlosser wilde zijn. Maar achteraf zie ik dat God mij/ons al had uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat lees ik in Efeze 1: 4 - 8. Deze teksten 'voelen' anders dan 1 Johannes 2: 6. Ik vrees dat ik onmogelijk zo kan wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Ik vaal en struikel en ben pas vaak gehoorzamen na strijd en overgave. Maar als ik Efeze lees dan weet ik dat God mij lief heeft ondanks alles en wordt gehoorzamen minder beklemmend. Ik vind het lastig om over te brengen wat ik geloof. Maar misschien heb je er iets aan.

    BeantwoordenVerwijderen