dinsdag 25 augustus 2015

~Jong en ziek~ 27. Sterk met God

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
Jozua 1:9

Hij mag me hinderen maar hij zal mij niet stoppen. Hij mag me remmen maar hij zal mij niet tegenhouden. Hij mag me storen maar hij zal mij m'n rust niet ontnemen.

Hij is een obstakel maar ik laat me niet blokkeren. Hij is een probleem maar ik laat me niet ontmoedigen. Hij is een moeilijkheid maar ik laat me niet verlammen.

Hij mag mij bedroeven maar mijn vreugde is sterker. Hij mag mij frustreren maar mijn kalmte is groter. Hij mag mij kwellen maar mijn pit is krachtiger.

Hij is eng maar ik ben niet bang. Hij is groot maar ik ben niet ongerust. Hij is wreed maar ik ben niet bezorgd.

Hij mag me onderdrukken maar hij zal me niet verstikken. Hij mag me pesten maar hij zal me niet klein krijgen. Hij mag me slaan maar hij zal me nooit onderuit zien gaan.

Hij mag mij verwarren maar nooit zal ik dwalen. Hij mag mij tergen maar nooit zal ik wankelen. Ja, hij mag mij verzwakken maar echt niet voor altijd. Nooit zal hij triomferen. Nooit zal hij zegevieren. Nooit zal hij deze strijd winnen.  

Deze ziekte. Hij mag kennelijk veel maar omdat mijn God met mij is, en mijn leven omringt wordt door Zijn kracht en liefde, zal hij nooit dat bereiken wat hij graag zou hebben gewild.

Een dertig dagen dagboekje

Zie ook:
~Jong en ziek~ 28. Gebed

1 opmerking: