donderdag 16 juli 2015

~Samen met God~

Omhoog krabbelen uit een diep zwart gat. Klauteren uit een donkere bodemloze put. Vanuit dreigende duisternis het licht vinden. Dat kan. Geloof nooit dat het niet kan. Want het kan echt! Samen met Hem.

Zij roepen en de Heere hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.
Psalmen 34:18&19

Een gedachte

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen