maandag 8 juni 2015

~De weg, de waarheid en het leven~

Er is een weg. En niet zomaar één, maar een hele bijzondere. Want het is een weg die alleen geestelijk zichtbaar is, zo buitengewoon. Een weg waarvan er maar één is, zo uniek. Een weg waarop onmogelijke dingen plaatsvinden, zo wonderbaarlijk. Een weg zoals geen andere.

Want het is een weg vol troost, kracht en liefde. Een weg vol geborgenheid, vrede en vreugde. Een weg vol hoop en beloften. Een weg vol genade en onverdiende geschenken. En een weg vol innerlijke vrijheid.

Een weg waarop je zo nu en dan met verbazing zult staan kijken naar de mooie dingen die om je heen gebeuren. Een weg waarop je af en toe vol verwondering diepe dingen gadeslaat. Een weg waarop je hart regelmatig ontroerd wordt door Diegene die jou de weg wijst.

Maar heel eerlijk moet ik ook zeggen dat het niet de gemakkelijkste weg is. Want soms vergt deze weg ook enorm veel geduld en doorzettingsvermogen. Soms vraagt deze weg ook grootse opofferingen en gehoorzaamheid. En er zijn zeker eenvoudigere wegen om te gaan.

Ja, een weg vol avontuur en leven. Maar soms ook een moeilijke weg want op deze weg is de kans heel groot dat je wordt onderwezen en dat je wordt beproefd. En dat niet alleen wanneer jij dat wilt. Soms ook als jij dat niet wilt. Want het is een weg waarop je soms moet geven wanneer je niet wilt geven. Waarop je soms moet wachten wanneer je geduld ver is te zoeken. Een weg waarop je soms met je verstand moet kiezen terwijl jij je gevoelens niet wilt negeren. Waarop je soms los moet laten terwijl je veel liever vasthoudt. Een weg waarop je jezelf soms moet verloochenen.

En waarschijnlijk klinkt dat niet heel aantrekkelijk. Want waarom zou je het jezelf moeilijker maken dan nodig is? Waarom deze uitzonderlijke maar soms moeilijke weg inslaan als je ook een makkelijke kunt bewandelen?

Het antwoord daarop heeft alles met de waarheid te maken. Want de waarheid is dat deze weg bestaat. En de waarheid is dat deze weg niet zomaar bestaat; het heeft een doel. De waarheid is dat deze weg tijdelijk misschien soms heel uitdagend kan zijn maar uiteindelijk is het wel de enige weg die jou kan brengen naar de plek waarvoor je werkelijk bent bedoeld en gemaakt.

Nee, het is geen weg die gemaakt is van asfalt, stenen of zand maar een weg die tot stand is gebracht door bloed. Kostbaar bloed. Heilig bloed dat heeft gevloeid zodat deze weg een begin kreeg en een einde. Zodat deze weg zichtbaar werd voor wie in het bloed van deze Man gelooft. Zodat deze weg toegankelijk werd voor iedere gelovige die op deze weg wil wandelen.

Het is de enige weg naar het hart van God de Vader, jouw Maker. Het is de weg die Yeshua mogelijk heeft gemaakt, Gods Zoon. En het is de enige weg die jou brengt naar de plaats waar je voor altijd en eeuwig volmaakt gelukkig zult zijn.

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Mattheüs 7:13&14

Een stukje

Zie ook:
~Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw~

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen