zaterdag 4 april 2015

~Yeshua~

Hij, het lam van God. Hij, Die Heer is en Vredevorst. Hij, de Koning der Koningen. Hij, het licht van de wereld. Hij, Die de weg is, de waarheid en het leven. Hij, Die heilig is en betrouwbaar. Hij, de Zoon van God. Hij, Die mens werd zoals wij. Hij, de bemiddelaar tussen God en mensen. Hij, de enige weg tot de Vader. Hij, de bron van eeuwige redding.

En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.
Lukas 23:44-47

Een gedachte

1 opmerking: