donderdag 12 maart 2015

~Vriendelijkheid~

Een vriendelijke blik of lach. Een vriendelijke daad. Een vriendelijk woord of een vriendelijk gebaar. Ik denk dat bijna iedereen welgemeende vriendelijkheid erg kan waarderen. En daarom verdient het woord vriendelijkheid samen met zijn betekenis ook een plekje op mijn blog. 

Het woordenboek verteld ons met een paar losse woorden wat 'vriendelijkheid' betekent:
Aardigheid, hartelijkheid, beleefdheid, innemendheid en welwillendheid.

Hele mooie woorden met een nog mooiere inhoud. 

Want het is de vriendelijke die oprecht geïnteresseerd is in een ander. Het is de vriendelijke die de positieve dingen in een ander ziet en daar graag een compliment over geeft. Het is de vriendelijke die graag een ander helpt zonder dat hij daarvoor iets terug verwacht. En het is de vriendelijke die geen conclusies trekt voordat hij iemand echt heeft leren kennen.

Vriendelijke mensen zijn fijn om bij te zijn. Ze laten je in je waarde, ze accepteren je zoals je bent en ze weten meestal een ontspannen sfeer te creëren.

Ook de Bijbel zwijgt niet over het woord vriendelijkheid. Het wordt hier en daar genoemd en dan vooral in de vorm van een opdracht die Hij meegeeft aan Zijn kinderen.

Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.
2 Timotheus 2:24


Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Efeze 4:31&32


Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en
vriendelijk.
1 Petrus 3:8


Ondanks dat het Woord van God wel duidelijk is over het thema vriendelijkheid is het niet altijd gemakkelijk om ook daadwerkelijk in elke situatie vriendelijk te zijn. Want vriendelijk kun je niet zijn wanneer je in je eentje een kop koffie of thee zit te drinken. Vriendelijk kun je zijn wanneer er iemand anders bij jou is. En vaak ben je bij mensen die je graag om je heen hebt. Ongedwongen gaat de vriendelijkheid dan eigenlijk vanzelf z'n gangetje. Maar soms ben je rondom mensen die helemaal niet zo aardig zijn. En pas dan wordt vriendelijkheid een bewuste keuze.

Nee, vriendelijkheid kunnen we niet altijd simpelweg zonder moeite of enige inspanning tonen. Het zal ons soms best wat doorzettingsvermogen kosten. Soms moeten we misschien eerst vergeven. Soms moeten we mogelijkerwijs eerst bepaalde dingen loslaten. Maar wanneer je er ondanks alles toch voor kiest oprecht vriendelijk te zijn is het wel de juiste keuze.

Want eerlijke en ongeveinsde vriendelijkheid verwarmt af en toe een koud hart. Is soms in staat een gesloten deur te openen. En laat zo nu en dan voor heel even dagelijkse zorgen vergeten.

Ja, de kracht van vriendelijkheid is groot en daarom is het van belang dat we met z'n allen voor vriendelijkheid kiezen!

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:6

Een stukje

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen