maandag 9 maart 2015

~Nederigheid~

Hoe nederig is het van me om jullie eventjes iets te vertellen over nederigheid? Dat klinkt namelijk niet erg bescheiden maar desondanks wil ik heel graag een stukje schrijven over dit boeiende onderwerp. Ik vind het één van de mooiste eigenschappen die een mens heeft of kan krijgen en daarom wil ik er toch een paar woorden over kwijt.

In ons woordenboek wordt het woord 'nederigheid' als volgt uitgelegd:
Het aannemen van een houding waarbij geen aanspraak gemaakt wordt op macht of eer.

Er zijn mensen die denken dat nederigheid een zwakte is. Een tekortkoming. Zoiets als een onzekerheid of als een angst. Ze zien nederigheid als slapheid. Als een gebrek aan kracht of zelfvertrouwen. En ze geloven dat nederig zijn slechts nadelen kent maar het is juist de nederige die sterk staat.

Want het is de nederige die graag een ander voor laat gaan zonder dat hij daar een 'hebberig' gevoel bij krijgt. Het is de nederige die in zijn eigen overtuigingen gelooft zonder dat hij ernaar smacht zijn gelijk te halen. Het is de nederige die niet de behoefte heeft om op beledigingen te reageren. Ook staat hij boven populariteit dat door de hooghartige wel wordt nagejaagd.

Het is de nederige die niet per se gezien hoeft te worden en daardoor leeft in een rust. Zonder stress. Zonder druk van buitenaf. Zonder een altijd onderliggende onrust. 

Ook in de Bijbel kun je lezen over de voordelen van nederigheid. Ik vind het zeer noemenswaardig dat God ons in Zijn Woord vele malen de waarde van nederigheid laat zien. En wanneer je onderstaande teksten hebt gelezen kun je misschien zelfs wel stellen dat nederigheid één van de sleutels is tot een beter en fijner leven...

Het loon van nederigheid - de vreze des Heeren - is rijkdom, eer en leven.
Spreuken 22:4

En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.
Markus 9:35

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Lukas 14:11

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
Filippenzen 2:3

Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat vóór de eer.
Spreuken 18:12

Nederigheid wordt in de Bijbel beschreven als iets moois. Als iets dat goed is. Als iets waar gunstige gevolgen aan zijn verbonden. Als iets dat zich beloont. Als iets dat sterker is dan zijn rivaal; hoogmoed.

En nederigheid wordt ook voorgesteld als een keuze. Als iets waarvoor je kunt kiezen. Een keuze waarvan je geen spijt kunt krijgen, als je het mij vraagt. Nederig zijn in een wereld die ons vaak stimuleert om te kiezen voor verwaandheid en trots is niet altijd gemakkelijk maar het Woord van God daagt ons uit het te proberen. Ben jij bereid om nederig te zijn? Je zult zien; het zal jouw leven verrijken. En daarmee ook de levens van de mensen om jou heen.

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:6

Een stukje

1 opmerking:

  1. Wat is nou echt nederig zijn. Dank je wel dit 'woord'. Bij mij wisselt het nog wel eens wat hoor. Ik heb God daar zo bij nodig: bij emoties en gevoelens.

    BeantwoordenVerwijderen