zondag 15 februari 2015

~Hoop & verwachting~

Gods goedheid kent geen grenzen. Gods genade kent geen grenzen. Gods liefde kent geen grenzen. Gods kunnen kent geen grenzen. En daarom mogen wij leven in hoop. Daardoor mogen wij leven in verwachting. Omdat er niets is dat Hij niet kan. Omdat Hij alles kan<3.

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Mattheüs 19:26

Een gedachte

1 opmerking: