donderdag 26 februari 2015

~De duivel gaat rond als een brullende leeuw~

Misselijkmakend kwaadaardig is hij. Angstaanjagend gruwelijk. En onsmakelijk verdorven en ziekelijk.

Want hij is in zijn sas wanneer levens worden verwoest.

Hij is in de wolken wanneer iemand door zinloos geweld om het leven wordt gebracht. Hij schreeuwt het uit van plezier wanneer er door overspel een huwelijk stuk gaat. En hij verheugd zich intens wanneer er wederom een ongeboren kind wordt vermoord.

Hij kijkt tevreden toe wanneer mensen zich door pijn of afwijzing overgeven aan boosheid. Wanneer ze zich door angst of verdriet overgeven aan bitterheid. En hij wordt vrolijk van mensen die de zonde van jaloezie of hoogmoed begaan.

Hij voelt zich beter dan geweldig wanneer iemand valt in een diepe depressie. Hij heeft de grootste lol wanneer wanhoop en uitzichtloosheid iemands leven regeert. En hij juicht uitbundig wanneer zelfmoord als enige uitweg wordt gezien.

Ja, hij smult van verhalen die slecht verlopen.

Maar zijn genot is het allergrootst wanneer hij bereikt heeft wat hij werkelijk wilde. Hij voelt zich op z'n allerbest wanneer een mens zonder Jezus sterft. Ja, dan pas is hij echt gelukkig. Want dan heeft hij bereikt waarvoor hij leeft.

Ik heb het over de duivel. De kronkelende slang. De machthebber van de duisternis. Klinkt hij als een sprookje in jouw oren? Ik zou daar niet zo zeker van zijn...

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
1 Petrus 5:8

Een stukje

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen