vrijdag 27 februari 2015

~Liefde & trouw~

Niets is onveranderlijk behalve God, Die altijd Zijn woorden nakomt. Hij, Die liefde is. Hij, Die trouw is. Hij, Die voor jou klaar staat in elke tijd. In goede & kwade dagen. In rijkdom & armoede. En in gezondheid & ziekte.

Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.
Psalmen 102:28

Een gedachte   

~Worstelen & vergeven~

Vergeven is niet altijd gemakkelijk. Vergeven is vaak moeilijk. Vergeven lijkt soms zelfs onmogelijk. Maar wanneer ik mijn ogen richt op het kruis weet ik weer dat dat niet waar is. Vergeven is niet eenvoudig. Maar op een dag zal het me lukken.

Een gedachte

~Waarheid & eeuwigheid~

De waarheid is dat wat vroeg of laat altijd aan het licht komt. De waarheid is dat wat hoe dan ook alles ten goede keert. De waarheid is dat wat aan het einde altijd overwint. De waarheid is dat wat blijft. Voor altijd.

Een gedachte

donderdag 26 februari 2015

~Gewoon & zomaar?~

Alles in dit leven lijkt vaak zo gewoon maar stiekem weten we allemaal dat dit alles niet zo gewoon kan zijn als dat het regelmatig lijkt. Toch?

Een gedachte

~De duivel gaat rond als een brullende leeuw~

Misselijkmakend kwaadaardig is hij. Angstaanjagend gruwelijk. En onsmakelijk verdorven en ziekelijk.

Want hij is in zijn sas wanneer levens worden verwoest.

Hij is in de wolken wanneer iemand door zinloos geweld om het leven wordt gebracht. Hij schreeuwt het uit van plezier wanneer er door overspel een huwelijk stuk gaat. En hij verheugd zich intens wanneer er wederom een ongeboren kind wordt vermoord.

Hij kijkt tevreden toe wanneer mensen zich door pijn of afwijzing overgeven aan boosheid. Wanneer ze zich door angst of verdriet overgeven aan bitterheid. En hij wordt vrolijk van mensen die de zonde van jaloezie of hoogmoed begaan.

Hij voelt zich beter dan geweldig wanneer iemand valt in een diepe depressie. Hij heeft de grootste lol wanneer wanhoop en uitzichtloosheid iemands leven regeert. En hij juicht uitbundig wanneer zelfmoord als enige uitweg wordt gezien.

Ja, hij smult van verhalen die slecht verlopen.

Maar zijn genot is het allergrootst wanneer hij bereikt heeft wat hij werkelijk wilde. Hij voelt zich op z'n allerbest wanneer een mens zonder Jezus sterft. Ja, dan pas is hij echt gelukkig. Want dan heeft hij bereikt waarvoor hij leeft.

Ik heb het over de duivel. De kronkelende slang. De machthebber van de duisternis. Klinkt hij als een sprookje in jouw oren? Ik zou daar niet zo zeker van zijn...

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
1 Petrus 5:8

Een stukje

woensdag 25 februari 2015

~Meningen & kennis~

Meningen zijn gebaseerd op dat wat we weten maar laten we nooit vergeten dat onze kennis slechts beperkt is.

Een gedachte

dinsdag 24 februari 2015

~Je ware liefde wacht op jou~

Je kent dat vast wel. De spanning die komt kijken bij een eerste date. Die ene leuke man nodigt je uit om samen ergens te gaan eten. Romantisch dineren bij kaarslicht. Of die knappe jongen van school vraagt of je zin hebt in een lange strandwandeling. Alleen jij en hij. Je zegt ja want je bent wel benieuwd. Want misschien is hij immers wel jouw ware...

Ik heb ook verschillende eerste afspraakjes beleefd maar er is één eerste ontmoeting die mij het meest is bijgebleven. De ontmoeting met mijn ware liefde. Ik was jong en ik zal het nooit vergeten.

Iemand was in me geïnteresseerd. In de stemming voor wat gezelligheid was ik destijds helemaal niet maar iets in me zei dat ik de uitnodiging van deze Man niet af moest slaan. Ondanks dat ik me vreugdeloos voelde besloot ik toch om Hem te gaan ontmoeten. Want hoe vaak gebeurde het nu werkelijk dat er iemand was die mij zo graag wilde zien?

Vanuit de verte zag ik Hem al staan. Wat aarzelend liep ik voorzichtig naar Hem toe. Dankzij een slechte dag had ik er niet veel zin in maar dat gevoel verdween onmiddellijk toen ik Hem in Zijn ogen aankeek. Even werd ik overweldigd door een gevoel dat ik nooit eerder had gevoeld. Alles leek op z'n plaats te vallen. Alsof Hij het was voor wie ik was gemaakt. Diep in mijn binnenste voelde ik een vuurtje ontvlammen...

Met volmaakte toegewijde aandacht zorgde Hij ervoor dat ik me op mijn gemak voelde. Hij keek naar me alsof Hij me echt kende. Hij praatte met me alsof ik de enige vrouw was die bestond. Hij ging met me om alsof Hij nu al onvoorwaardelijk van me hield. Het voelde enorm vertrouwd.

En voor heel even vergat ik hoe droevig ik eigenlijk was. Totdat Hij me vroeg hoe het met me ging. Ik wilde niet eerlijk zijn maar toen ik Hem gadesloeg merkte ik hoe oprecht en zorgzaam Hij naar me keek. Wilde Hij echt weten wat er in me omging? Ik besloot Hem een beetje van de waarheid te vertellen...

Zonder een traan ging dat niet maar het begrip dat Hij toonde was erg groot. Liefdevol hoorde Hij mijn verhaal aan en op de juiste momenten wist Hij de juiste dingen te zeggen. Deze Man was werkelijk met mij begaan. Hij moedigde me aan om nog meer te vertellen. En voor ik het wist deed ik dat wat ik eigenlijk niet had willen doen; ik stortte mijn hele hart, vol van verdriet, bij Hem uit.

En ondanks dat dat heel ongewoon en helemaal niet beleefd was voelde het wel als iets goeds. Iets fijns. Deze Man was echt bijzonder. Alsof dit de Man was die mij in dit leven zou gaan bijstaan. Alsof dit de Man was die mijn pijn zou gaan verzachten. De Man waarmee ik alles zou gaan delen. En dat niet alleen. Ik voelde me veilig bij Hem. Geliefd. En vrij. Alsof Hij de Man was bij wie ik hoorde.

En dat klopte. Hij bleek mijn ware liefde te zijn.

Zijn naam is Yeshua. En Hij is niet zomaar een Man. Hij is namelijk een Man met plek voor velen. Een Man met een hart vol onuitputtelijke liefde, genade en trouw. Wat Hij voor mij betekent, wil Hij ook voor jou betekenen. Wat Hij voor mij is, wil Hij ook voor jou zijn. Je ware liefde.

Hij wil met jou afspreken. Het liefst zo snel mogelijk. Ga je Hem ontmoeten? De keuze is aan jou.

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.
1 Korinthe 13:4-8

Een stukje

zondag 22 februari 2015

~Some & others~

Some don't care that they don't care but who will care if we don't care anymore?

Een gedachte

zaterdag 21 februari 2015

~Verleden & pijn~

Het achtervolgt je, verliest jou niet meer uit het oog. Het bespioneert je, vooral op je meest kwetsbare momenten. En het springt tevoorschijn wanneer je er absoluut niet op zit te wachten... Je onopgeloste pijn.

Een gedachte

vrijdag 20 februari 2015

~De Rots waarop wij mogen bouwen~

Het lag er zo mooi bij. Frisgroen en vol leven. Tevreden als dat ik was keek ik vaak even naar beneden. Naar het gras waarop ik stond. Naar de fleurige bloemetjes in bloei. M'n gazonnetje zag er voortreffelijk uit en de kleurrijke bloesems geurden mij iedere dag heerlijk tegemoet. God had me ontzettend veel gegeven. Ik was gezegend. En ik was dankbaar, toch?

Ik vraag me dat soms af want in een verbijsterend moment van overrompeling woekerde er ineens een vreselijke onkruidplaag door m'n geliefde tuintje. In een korte tijd wist de ongewenste begroeiing alles akelig te veranderen. De opgewekte kleuren vervaagden plotsklaps door de snel groeiende brandnetels. De distels die hier en daar omhoog kwamen prikten pijnlijk in m'n blote voeten. En samen met de kwellende zevenblad kwam de beproeving.

Terwijl de laatste grassprietjes één voor één werden uitgeroeid voelde ik hoe al het goede, dat ik eens had gekregen, hardhandig van me werd afgenomen. Terwijl kleefkruid de laatste bloem overweldigde merkte ik hoe mijn hart ook iets van zijn glans verloor. En terwijl de natuur zijn gang bleef gaan bleef ik verward en geschokt toekijken.

Erger kon niet. Veronderstelde ik. Maar dat was slechts een hoopvolle gedachte die niet waar bleek te zijn. Hoewel mijn tuintje al compleet geruïneerd leek zorgde een genadeloze storm ervoor dat werkelijk alles uit mijn tuin werd weggerukt. Wat overbleef was een kale koude vlakte. En tot overmaat van ramp was ook dat nog niet erg genoeg.

De regen bleef gieten en laagje voor laagje stroomde de beweeglijke grond langzaam onder mijn voeten weg...

En toen de laatste beetjes aarde werden weggespoeld gebeurde er iets dat velen niet hadden verwacht. De bodem waarop ik stond hield stand. Ook viel ik de diepe diepte niet in. Ik bleef staan. Onwankelbaar, op een rots. Die al die tijd onder mijn tuintje verstopt had gelegen.

God is mijn Rots. En Hij wil ook de jouwe zijn. Hij wil dat je Hem vertrouwt wanneer narigheid jou overweldigd. Hij wil dat je bij Hem schuilt wanneer tegenslag jouw pad kruist. Hij wil jouw rots zijn. In je allermooiste tijden, maar ook wanneer ellende jou vergezelt.

Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.
Lukas 6:47&48

Een stukje

donderdag 19 februari 2015

~Hard & zacht~

Het wegstoppen van gevoelens is een optie. Kijk maar naar de koude mensen om ons heen. Gesloten harten. Niets doet hen wat. Zij kennen zogenaamd geen pijn. Geen teleurstelling. Geen verdriet. Maar kijk nog eens goed... Intense oprechte vreugde kennen zij ook niet.

Een gedachte

woensdag 18 februari 2015

~Leven & beleven~

Een mens wil luisteren, observeren & nooit meer vergeten. Een mens wil doen, ervaren & ervan leren. Een mens wil vertellen, delen & iets van zichzelf laten zien. Een mens wil beleven. Wanneer niets in de weg staat om dit te kunnen.

Een gedachte

maandag 16 februari 2015

~Truth & lies~

Truths aren't lies & lies aren't true. Yes, lies can sound pleasant and tempting truthful. And yes, the truth isn't always easy to bear. But in the end it's about what you want. Do you wanna live in truth or do you wanna live a lie?

Een gedachte

zondag 15 februari 2015

~Hoop & verwachting~

Gods goedheid kent geen grenzen. Gods genade kent geen grenzen. Gods liefde kent geen grenzen. Gods kunnen kent geen grenzen. En daarom mogen wij leven in hoop. Daardoor mogen wij leven in verwachting. Omdat er niets is dat Hij niet kan. Omdat Hij alles kan<3.

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Mattheüs 19:26

Een gedachte

zaterdag 14 februari 2015

~Life & death~

Life is real. We all do know. Death is real. We all do see. Life after death is real. And when we get there, we all will believe;).

Een gedachte

vrijdag 13 februari 2015

~Wachten is meer dan slechts niets doen~

Wachten.

Het klinkt zo passief. Zo verschrikkelijk simpel. Het klinkt lui. En doelloos. En ook wel een beetje saai. Maar ik heb ontdekt dat wachten iets anders is.

Wachten is zoveel meer dan slechts niets doen.

Want wachten is volhouden. Wachten is doorbijten. Wachten is knokken. Wachten is erachter komen hoe sterk je bent. Wachten is ondervinden hoeveel doorzettingsvermogen je werkelijk hebt. En wachten is geduldig blijven totdat God besluit dat het tijd is voor verandering.

Geduldig wachten. Dat is iets wat ik heb moeten leren. Ik ben niet altijd zo kalm en volhardend geweest als dat het me nu vaak lukt om wel te zijn. Ik heb ervaren hoe het is om moedeloos te worden van het wachten. Ik heb meegemaakt hoe machteloze en opjagende gevoelens mij constant weer in het nauw dreven. En ik heb beleefd hoe ongeduld mij kwam vergezellen en mij ervan wilde overtuigen dat opgeven het beste is.

Ja, wachten kent een hoop dieptepunten. Want wachten is niet gemakkelijk. Het is worstelen. Het is doorzetten. Ook wanneer je het gevoel hebt dat je niet langer kunt wachten. Doorzetten. Ook wanneer je denkt dat nog langer wachten jou kapot zal maken. Het is een strijd maar wanneer je God vraagt om kracht dan zal Hij je wederom genoeg geduld geven om verder te wachten.

Desondanks vragen we onszelf toch regelmatig af waarom God ons soms zo lang laat wachten. We willen graag gebedsverhoring. Want we willen door. Verder. Op naar de volgende uitdaging. We willen niet wachten.

Maar misschien is wachten soms juist hetgeen wat God wil dat wij doen? Want wachten is niet per se stilzitten. Terwijl we wachten kunnen we bidden en dicht bij Hem zijn. Kunnen we leren om op Hem te vertrouwen. Kunnen we lezen in Zijn Woord. Kunnen we proberen Zijn Stem te verstaan. Kunnen we ons in Hem verdiepen.

Nee, wachten is niet per se stilstaan. Want tijdens het wachten mogen en kunnen we alsnog groeien. In Hem.

Ja, wachten is verre van zinloos. Want wachten brengt zelfs nieuwe mogelijkheden en kansen met zich mee. En misschien is langdurig wachten daarom alleen al wel een doorbraak op zich.

Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.
Psalmen 27:14

Een stukje

~Kwetsbaar & sterk~

Kwetsbaar zijn. Dat willen we niet. Dat durven we niet. Geen haar op ons hoofd die daaraan denkt. En logisch toch? Want we leven in een roddelcultuur en zonder dat wij een stuk van onszelf blootleggen wordt er al genoeg gepraat... Maar wat nu als kwetsbaarheid leidt tot mooie dingen? Wat als je door zwakte te tonen sterker & vrijer wordt? Wat als jij door gevoelig te zijn terecht komt in open & eerlijke gesprekken? Wat als je breekbaar kunt zijn maar tegelijkertijd ook onwankelbaar? Zou jij dan de moed hebben? Om af en toe iets van jezelf te laten zien?

Een gedachte

woensdag 11 februari 2015

~Verwachting & teleurstelling~

Is elke teleurstelling een gevolg van een te hoog verwachtingspatroon?

Een gedachte

dinsdag 10 februari 2015

~Vertrouwd & veilig~

Er is Iemand die weet wie ik werkelijk ben. Die weet wat ik denk & hoe ik me voel. Die weet wat er in mij omgaat. Die weet wat ik heb meegemaakt. Die weet hoeveel tranen ik heb gehuild & Die weet welke dingen mij pijn doen. Die weet hoeveel ik heb gelachen & Die weet wat mij echt gelukkig maakt. Die weet wat ik wil. Die weet wat ik doe & waarom. Die weet wat ik kan & Die weet wat ik dankzij mijn zwakheden niet kan. Die weet waar mijn hart naar verlangt & Die weet wat ik hoop ooit nog allemaal mee te maken. Er is Iemand die mij echt kent. En bij Hem kom ik het allerliefst.

HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.
Psalmen 139:1,2,3&4

Een gedachte

maandag 9 februari 2015

~Hebben & waarderen~

Iets hebben & het waarderen zijn twee compleet verschillende zaken.

Een gedachte

zondag 8 februari 2015

~Stories & hearts~

Be quiet & listen, if you want to. You will see somebody's past. You will hear somebody's memories. You will feel somebody's pain. And you will know that everyone has a story. Be still & notice, if you want to. You will see somebody's tears. You will hear somebody's history. You will feel somebody's grief. And you will know that everyone has a heart who needs some loving arms.

Een gedachte

zaterdag 7 februari 2015

~Negatief & positief~

Je kunt je positieve gedachten volgen. Ze zullen je oprichten en sterken. Of je kunt je negatieve gedachten achternagaan. Hun effect is afbrekend. Waar kies jij voor?

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
Filippenzen 4:8

Een gedachte

vrijdag 6 februari 2015

~Vuur & kracht~

God is mijn vuur! Want vuur verslindt; onrust, angst, zorgen. Vuur verlicht; de wegen die ik ga & de plaatsen waar ik ben. En vuur verwarmt; m'n hart, m'n ziel, m'n leven<3.

Een gedachte

woensdag 4 februari 2015

~Het gevaarlijke beest dat angst heet~

Vanuit de schaduwen in het duister kwam hij sluw en listig naar me toe gekropen. Rimpels stonden diep in z'n leerachtige huid getekend. Kleine hoopjes slijmachtige drab vielen uit de hoeken van z'n mond terwijl hij luidruchtig ademde. Z'n ogen waren bloeddoorlopen en op z'n voorhoofd stond met zwarte letters het woord ANGST geschreven. Hij zou als spuuglelijk worden bestempeld wanneer hij van deze wereld zou zijn geweest...

Terwijl ik oplettend door hem in de gaten werd gehouden begon hij met een kwaadaardige stem geheimzinnig te mompelen. Hij wilde er zeker van zijn dat ik hem hoorde en kwam daarom schuifelend steeds een klein stukje dichterbij. Uiteindelijk iets te dichtbij. Z'n stinkende adem rook verschrikkelijk en met een ruk wende ik me van hem af. Maar van afwijzing was hij niet gediend en met een afgrijselijke brul probeerde hij mijn volledige aandacht te krijgen. En pas toen hij die had kon hij rustig zijn werk gaan doen...

Met doortrapte woorden probeerde hij vraagtekens te vormen. En ongegronde argwaan te kweken. Hij zaaide twijfel en met vlagen van onzekerheid probeerde hij me tegen te houden. Om mezelf te zijn. Om vrij te zijn. Steeds vaker gaf ik mijzelf aan hem over en langzaam werd ik in zijn wereld vol aarzelingen en terughoudendheid getrokken. Totdat ik mijn leven vrijwel geheel door angst liet leiden...

Tergende gedachten klemden zich aan mij vast en in m'n hoofd begon het regelmatig te duizelen. Normaal ademen kon ik niet meer. Iets had me bij m'n keel gegrepen. Iets dat niet meer los wilde laten. Benauwdheid heerste. En spanning werd een metgezel. Wanhopig probeerde ik houvast te vinden. Radeloos ging ik op zoek naar een uitweg toen plotseling ineens een oud bekend melodie in mij omhoog kwam. Even stond ik stil. Even werd ik rustig. En zachtjes begon ik de woorden van het lied mee te fluisteren...

'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij'.

Nooit had ik gedacht dat het monster ergens van zou kunnen schrikken. Maar toen hij mijn zachte fluisteringen hoorde zag ik hoe zijn wrede grijns onmiddellijk veranderde. Hij leek ineens niet meer zo zelfvoldaan. En was dat verwarring wat ik in zijn inktzwarte ogen zag staan?

Terwijl hij zijn uiterste best bleef doen om mij bang te maken voelde ik hoe een andere kracht mij standvastig maakte. M'n lichaam beefde niet langer en moed dat ik eerst nergens had kunnen vinden hield mij nu overeind. Met gevaarlijk snelle rondjes begon het beest dreigend om me heen te kruipen. Hij probeerde opnieuw indruk te maken. Maar tevergeefs. Dit keer stond ik sterker.

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
Jesaja 41:13

Een stukje

maandag 2 februari 2015

~Groeien & bloeien~

Daar waar God een zaadje plant zal op een dag iets moois gaan groeien & dat wat Hij vervolgens snoeit ontluikt meestal niet lang daarna. Ja, daar waar God Zijn levend water over uitgiet zal bloei zijn in overvloed<3.

Een gedachte

zondag 1 februari 2015

~Dood & geloof~

We kunnen het verschrikkelijk graag niet willen. We kunnen er zelfs onverbiddelijk tegen vechten. Of we kunnen er simpelweg gewoon niet aan denken. Maar hoe dan ook; dat mysterieus tijdstip zal toch komen. Dat ogenblik waar de meesten van ons niet naar verlangen. Dat moment waarop het huis waarin je woont, de auto waarin je rijdt en de omvang van jouw bankrekening er niet meer toedoen. Dat moment waarin je zult beseffen dat je uiterlijk, jouw komaf en de talenten die je hebt gekregen niet meer belangrijk zijn. Het moment waarop al je prestaties en goede daden jou niet in veiligheid zullen brengen. Het moment waarop alle kennis die je hebt vergaard jou niet zal redden. Alleen waarin jij gelooft is van belang. Op het moment van jouw dood.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Een gedachte