woensdag 31 december 2014

~2014 & 2015~

2014. Een bewogen jaar. Een bijzonder jaar. Een zwaar jaar maar ook een ontzettend kostbaar jaar. Ik heb getreurd & gejuicht. Ik ben verloren maar heb ook mogen vinden. Ik heb harde lessen geleerd. Van nieuwe ervaring mogen proeven. En ben weer een beetje gegroeid. Dankbaar. Niet omdat ik weet wat 2015 zal gaan brengen maar wel omdat ik weet dat mijn God ook dit jaar met me mee zal gaan<3. 

Een oud & nieuw-gedachte

dinsdag 30 december 2014

~Tegenslag & zegen~

Door tegenslag & moeilijkheden heen mogen zien dat God het beste met je voor heeft is een zegen. Een rijke zegen.

Een gedachte

maandag 29 december 2014

~In al onze vreugde even denken aan hen die lijden~

De eerste vuurwerk knallen zijn alweer te horen en de laatste dag van dit jaar nadert nu heel snel. Alweer 365 dagen voorbij. Zoveel gebeurd. Maar ook zoveel niet gebeurd. De reden waarom mensen weer na gaan denken over goede voornemens. Je hoort wel eens dat de geschiedenis zich herhaalt en wat betreft onze plannen voor het nieuwe jaar is dat, tot vervelens toe, ook echt zo.

Maar niemand die zich daaraan stoort want alleen onbezorgde gevoelens en vrolijke gezichten typeren deze gezellige dagen waarop vaak eens van een oliebol of een oudejaars rolletje wordt gesmuld. Onbewust vallen we van de ene leuke traditie in de andere en we genieten volop van de feestelijke huiselijkheid die in veel kringen is te vinden.

En juist omdat we deze laatste decemberdagen zo gemoedelijk en sfeervol beleven voel ik er niet heel veel voor om deze opgewekte stemming met een serieuze overdenking te bederven...
 
Maar desondanks moest ik vandaag toch denken aan de mensen die deze dagen heel anders meemaken. Ik moest denken aan de mensen die treuren om een geliefde die ze het afgelopen jaar zijn verloren. Wat een gemis. Ons plezier overtreft hun leed in de verste verte niet. Ik moest denken aan de mensen die over een aantal uren eenzaam en alleen de klok op twaalf uur zien springen. De stilte die hun ervaren is vooral dan te luid en te duidelijk aanwezig.

Ik moest denken aan de mensen die opluchting gaan voelen wanneer de normale dagen straks weer beginnen. De dagen waarin ze heel misschien iets minder vaak worden geconfronteerd met hun pijn.

Deze uitbundige dagen lijken niet de juiste dagen te zijn om een les te leren in het vak barmhartigheid. Maar waarom zou het erg zijn om in al onze vreugde even te denken aan hen die lijden? Is dat niet precies wat onze Meester ook zou doen?

Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Romans 12:15

Een stukje

~Toevlucht & sterkte~

Verdwaalde ziel. Kom toch bij Mij. Want in Mijn armen. Zal Ik je verwarmen. En jou alles geven. Wat je nodig hebt<3.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Psalms 46:1

Een gedachte

zondag 28 december 2014

~Smiles & tears~

It's been a while but I remember the pretty smiles you've shared. I remember the sad tears you've cried. I remember your beautiful big brown eyes... Searching, waiting & longing. And without knowing you have touched my heart. Without realizing you still own this special place inside my memories. I wish you all the best<3!

Een gedachte

~Duidelijk & verwarrend~

Hoe kun je weten & ook begrijpen maar niet het gevoel voelen dat daarbij hoort?

Een gedachte

zaterdag 27 december 2014

~Vertrouwen & verwachting~

Mijn God gaat iets onmogelijks doen. Iets ongelofelijks. Omdat Hij zal gaan doen wat ik zelf niet kan.

Een gedachte

vrijdag 26 december 2014

~Angst & moed~

De waarheid verslindt leugens. Het licht verdrijft duisternis. Dus waarom zou moed angst niet kunnen overwinnen?

Een gedachte 

donderdag 25 december 2014

~King & Saviour~

This child we talk about in these days is King from the very first beginning. He became the light of the world that wants to guide us through the darkness to the cross to become our Saviour! So we might find peace. So we might find everlasting life. This child is not just a child. This child is the Son of God. He is Christ the Lord. And His name is Yeshua.

~True Love by Semaja Rafu~

Een kerst-gedachte

woensdag 24 december 2014

~Gods volmaakte plan; de geboorte van Jezus~

God was en Hij besloot dat Hij iets wilde creëren dat nog niet was. De mens. Het leek Hem buitengewoon. Samen zijn met de mens. Met hem wandelen en met hem praten. Zich met hem onderhouden. Leven met de mens. In liefde en in trouw. En in vrijheid.

God maakte de mens en het was precies zoals Hij had gewild. Fantastisch. En alles wat Hij van de mens verlangde was dat hij volop zou gaan genieten van al het moois dat God hem had gegeven. Met uitzondering van slechts één gebod. 'En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven'.

Dat klonk als een goede regeling en ook helemaal niet als een zware opdracht want er waren immers nog zoveel andere bomen, vol met heerlijke vruchten, waarvan de mens wel mocht eten. Toch bleek het te veel gevraagd. Want in een moment van verkeerd verlangen en afvalligheid bedierf de mens de relatie tussen God en hem. De mens besloot het enige gebod dat hij had gekregen te overtreden. En zo proefde de mens voor de allereerste keer van ontrouw. Hij slikte zijn ongehoorzaamheid stilletjes door en de fout gaf hem een nare nasmaak. De mens had de afspraak tussen God en hem verstoort en daardoor kon niets meer zijn zoals voorheen.

Het paradijs werd vervangen door grauwe koude aarde. Het altijddurende leven van de mens werd ingeruild tegen sterfelijkheid. En de vrijheid die geen schaamte of schuld kende werd overgenomen door gebondenheid aan allerlei tekortkomingen.

Het adembenemende plan dat God met de mens had was in duigen gevallen. Zijn hart huilde. Het had zo mooi kunnen zijn. Zo bijzonder. Het had volmaakt kunnen zijn maar nu zou de mens niet langer van Gods perfectie mogen genieten. Gods hart treurde intens en het duurde niet lang voordat Hij wist dat Zijn vorig plan vernieuwd moest worden. Er moest een ander plan komen. Alleen op deze manier zou Hij de mens alsnog kunnen geven wat Hij hem zo graag wilde geven. Een leven dicht bij zijn Schepper. Een vredig leven. Een buitengewoon en schitterend leven. Een eeuwig leven.

God dacht na en Hij beraamde het perfecte plan. Het idee was bovenmenselijk. De strategie was onverslaanbaar. En het doel was liefde in zijn voortreffelijkste vorm. De geboorte van Jezus<3.

For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
Luke 2:11

Een stukje

dinsdag 23 december 2014

~Ziekte & verdriet~

Wanneer je lichaam je in de steek laat & artsen zijn niet in staat het een naam te geven... Wanneer je lichaam vaak ongewoon zwak is & een diagnose wordt niet gesteld... Wanneer je lichaam niet doet wat jij wil & na jarenlang thuis zitten vraag je je nog steeds af wat het is... Dan word je soms wel eens heel erg verdrietig.

Een gedachte

maandag 22 december 2014

~Hidden Purpose~

Is it wrong
is it wrong to long
for something I don't have
I wanna dance and I wanna run
I want so much I can't
 
Is it wrong
is it wrong to long
for the life I've always dreamed of
Free as a bird I wanna spread my wings
and fly so high
 
Is this meant to make me
suffer & cry
Is this meant to make me
tremble & sad
 
Is it wrong
is it wrong to long
or is it hope that I feel
Or is it You this silent whisper
that I shouldn't give up
 
Maybe
there's a purpose hidden that I cannot see
Maybe
I simply have to wait
 
Een liedje

zondag 21 december 2014

~Moeilijk & leerzaam~

Soms beleef ik mijn dagen zoals Salomo in prediker. In alles wat ik doe of zeg kan ik dan nog maar weinig doel & inhoud vinden. En toch brengen die saaie dagen me een bijzonder soort gevoel van rust die me dichter bij mijn God brengt. Soms beleef ik mijn dagen zoals Job in zijn mindere tijden. Ellendig & eenzaam omdat deze ziekte veel verpest. Maar toch leiden ook deze dagen mij uiteindelijk naar Hem Die mijn lichamelijke zwakte gebruikt om mij geestelijk sterker te maken. Ja, soms beleef ik mijn dagen zoals Mozes die het beloofde land niet binnen mocht gaan of zoals Jona die iets donkers moest doorstaan zonder dat hij dat wilde... Deze dagen. Die moeilijke dagen. Zijn zeker niet mijn mooiste. Maar raar genoeg zijn ze wel mijn leerzaamste.

Een gedachte

zaterdag 20 december 2014

~Open & vrijmoedig~

Zonder afkeuring. Zonder verwijten. Zonder kritiek. En met een open hart kom je soms terecht in de mooiste gesprekken.

Een gedachte

vrijdag 19 december 2014

~Liefde & genade~

Hij had ons lief, zelfs toen wij niet van Hem hielden. Hij stond voor ons klaar, ook nadat wij Hem al tig keer hadden afgewezen. Hij bleef ons trouw, zelfs toen wij oneerlijk waren. En Hij gaf Zijn Zoon ondanks dat we dat niet hebben verdiend. Genade<3.

Een gedachte

~Jong & ziek~

Jong en ziek. Een rare combinatie. Maar toch realiteit. Toch werkelijkheid. Toch een dagelijkse strijd & worsteling voor mij.

Een gedachte

donderdag 18 december 2014

~Jij & ik~

Ik wist niet dat het zo buitengewoon kon zijn. Het maakt mijn lichaam warm & mijn hart blij. Al heb ik er vroeger wel naar verlangt; ik wist niet dat het echt bestond. Man & vrouw, nah-yoohs:), jij & ik. Ik wist niet dat het m'n leven zo zou verrijken. Samen zijn met jou<3.

Een gedachte

woensdag 17 december 2014

~Onze fouten en Zijn vergeving~

Ik stel me voor dat het grootser zal zijn dan welke bibliotheek dan ook. Ik stel me voor dat het ordelijker zal zijn dan het zorgvuldigste kantoor die er bestaat. En het zal ook vast mooier en eleganter zijn dan de prachtigste paleizen die ooit zijn gebouwd. Ik stel me voor dat het zal zijn zoals iets dat ik nooit eerder heb gezien. De hemelse vertrekken waar God Zijn geschriften bewaard.

Het dossier met jouw persoonlijke gegevens staat vast netjes gerangschikt in een lange rij met namen. In een ontiegelijk lange rij met namen. Duizenden namen. Miljoenen namen. Ontelbaar veel namen. Van iedereen die leeft en van iedereen die ooit eens heeft geleefd. Alfabetisch geordend maar toch raadselachtig en onbevattelijk voor ons; mensen.

Ik stel me voor hoe God majestueus door de omvangrijke kamers wandelt. Bij elke naam staat Hij even stil en wordt Hij overspoeld door liefde en genegenheid. En bij iedere naam moet Hij even denken aan destijds. Toen Hij dit mens wilde, bedacht en maakte.

Met ontzagwekkende stappen beweegt Hij zich voort door de reusachtige gangen en onverwachts staat Hij ineens stil bij jouw naam. Liefde vult Zijn hart en Hij denkt terug aan de dag dat Hij jou creëerde. Wat een geweldige gebeurtenis. Ook denkt Hij terug aan de dagen waarin je ontdekte dat het aardse leven niet altijd een feest is... Hij besluit jouw map te openen en in te zien.

Zal Hij zich verheugen wanneer hij de pagina's, vol met informatie over jou, doorbladert? Of zal Hij bedroefd treuren? Het hangt vooral af van dat ene onderdeel waarover in kolossenzen twee vers veertien wordt gesproken...

Ik heb het over het document met aanklachten tegen jou. Een lijst vol beschuldigingen. Een opsomming van jouw overtredingen. Een document waarin alle dingen die je fout hebt gedaan, gezegd of gedacht zijn opgeschreven. Inclusief je zichtbare zonden. En inclusief alle misstappen waarvan jij dacht dat niemand ze kende.

God zal Zich intens verheugen wanneer Hij dit document in jouw map niet tegen zal komen. Het zal namelijk betekenen dat jouw geloof in God's zoon, Yeshua, jou heeft gered. Het zal betekenen dat jij om vergeving hebt gevraagd en dat Hij die jou heeft geschonken. Het zal betekenen dat het tussen jou en God goed zit. Het betekent niet dat jij geen vergissingen meer zult maken maar het betekent wel dat jij je uiterste best zal doen om Hem te behagen en Hem te gehoorzamen.

Wanneer God dit document in jouw dossier niet zal vinden dan betekent dat, op grond van Zijn Woord, dat Hij dit stuk papier heeft vernietigd omdat jij in Hem gelooft. 

Zal God zich verheugen wanneer Hij jouw dossier opent?

And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses; Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross; And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.
Colossians 2:13&14&15

Een stukje

dinsdag 16 december 2014

~Search for & find~

I've tried. O yes, I've tried. 'Cause if I wouldn't it would not be me. But I couldn't make it on my own. And I've tried. O yes, I've tried. But I'm just not made to be alone. The day my search came to an end; felt like coming home. And eventhough I didn't knew I had one; my soul found this place. That day it all fell into place; I felt overwhelmed. And eventhough I didn't knew I was loved; He took great care. And I just knew, I just know. That this is it. This is what I live for. This is it. This is where I came from. This is where I'll go to. This is You!

I love the Lord, because He hath heard my voice and my supplications. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live.
Psalms 116:1&2

Een gedachte

maandag 15 december 2014

~Dangerous Streets~

It's night and dark and dangerous
Don't be on the streets
don't be on the streets
of selfishness
of indifference
Please don't forget about love
love love love love
Don't be on the streets
towards a poisoned heart

When I look around
and I do sometimes
I see this ugly thing
he is trying to destroy

When I look around
and I see this thing
Who wants to take over
who wants to find his way

It makes me sad 'cause sadly
this monster has a lot of fun
When...

It creeps into
creeps into your thoughts
When it creeps into
creeps into your heart
Your heart
your heart
your heart!

Een liedje

zaterdag 13 december 2014

~Similar & needy~

You could be the Queen of England. Or you could be a tramp without name in some unknown street. You could be the President of the United States. Or you could be a hermit that lives his days like an invisible human being. At one point we are all the same... We all need God's undeserved forgiveness.

Een gedachte

vrijdag 12 december 2014

~Struikelen & tuimelen~

Wanneer een blad loslaat vliegt hij omlaag. Valt hij op de grond. Om daar vervolgens voor altijd te blijven liggen. Maar wees niet bang. Jou zal nooit hetzelfde gebeuren. Want wanneer jij struikelt is Hij daar. Wanneer jij tuimelt ziet Hij jou. En wanneer jij valt vangt Hij jou op.

For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
Isaiah 41:13

Een gedachte

donderdag 11 december 2014

~Easy & tough~

Look at you. I remember your pretty face from years ago. No worries. And not afraid of anything. Look at me. I remember my careless mind from a long time ago. No sorrows. And nothing there to stop me. It used to be so easy. To make a laugh & to show a smile. It used to be so simple. To live our lives with joy. Being happy was not hard at all. Not something you had to fight for. But I guess those days are gone... Look at us. I remember our lovely days. But now the world we once lived in. Is not real anymore. But some things will never change. Never forget. Some things will never change! My love for you & His love for us.

Een gedachte

woensdag 10 december 2014

~Onpeilbaar & intens~

Soms gaan dingen te diep. Want soms zijn daar dingen die verder gaan dan je eigen denkvermogen. Je kunt ze niet bevatten. Ze gaan al je begrip te boven. De dingen die verder gaan dan wat je ziet of wat je voelt. De dingen die je met woorden niet kunt beschrijven. De dingen die peilloos intens zijn. De dingen die alleen God kan doorgronden.

Een gedachte

dinsdag 9 december 2014

~Shadows & sunshine~

Never heard stories about days like this. Was never told that there would be days like this. Shadows, all over. And everyday I'm searching for a little bit of sun. Which is hiding and waiting for me to find. And I do, I do find, and hold on tight. Everyday a little bit of sunshine 'cause I know now what it's all about. Days like this make me look for and I do, I do find. (Oude doos: 2012)

Een gedachte

maandag 8 december 2014

~Waken over de bron van je leven~

Ik sta op wacht. En bewaak mijn gebied. Gewapend met enkel een boek. Je zou denken dat gaat vast een keer mis want met slechts een boek vol woorden kun jij jezelf toch niet verweren? Toch is dat wel zo want zo lang ik dit boek met zijn bijzonder ongewone inhoud dicht bij me draag gaat het wonderlijkerwijs altijd goed.

Ik weet dit mede doordat het ook wel eens is fout gegaan. Het was in de dagen waarop ik het boek was vergeten. De vijand moet destijds hebben gemerkt dat ik ongewapend bij mijn grenslinie stond te lanterfanten. Als een luilak stond ik te flierefluiten. Ik lette niet op, was onvoorzichtig en had niet door dat ik het boek niet bij mij droeg. Maar zonder het boek stond ik zwak. Mijn tegenstander wist dit, zag zijn kans schoon en wist vervolgens mijn territorium brutaal binnen te dringen.

De schade die hij in korte tijd aanrichtte was groot. Veel mooie dingen die ik, in de jaren daarvoor, had opgebouwd heeft hij geprobeerd te verwoesten. De groei en bloei dat in mijn binnenste had plaatsgevonden probeerde hij met onkruid te verstikken. En de ware woorden die in mijn geheugen stonden gegrift probeerde hij met leugens omver te helpen.

Mijn rivaal probeerde mijn domein te veroveren en omdat ik niet waakzaam genoeg was geweest kon hij zijn gangetje gaan.

Ik herinner mij de onmacht. De paniek en radeloosheid die mij overmeesterde. Even wist ik niet wat ik moest doen. Terwijl deze vijand verslindend door mijn hart trok zag ik geen uitweg. Terwijl hij mijn leven kapot probeerde te maken kon ik geen oplossing vinden. Ik leefde van woeling tot onrust en ineens besefte ik mij dat ik deze strijd niet alleen kon voeren. Ik had hulp nodig en plotseling moest ik denken aan het boek. Het boek dat mij altijd had geholpen. Ik zocht Hem en smeekte om Zijn hulp. En ondanks dat ik Hem destijds had verwaarloosd wilde Hij mij met veel plezier en liefde helpen. Samen gingen we vechten. En samen veroverden we mijn rijk terug.

Samen met Gods Woord heb ik die slag mogen winnen en sindsdien sta ik weer elke dag op wacht. Het is een dankbare taak. Het is wel pittig en vraagt soms veel van mijn doorzettingsvermogen maar ik denk dat ik durf te zeggen dat het één van de mooiste taken in mijn leven is geworden.

Waak jij ook over jouw hart?

Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Proverbs 4:23

Een stukje

zondag 7 december 2014

~Steun & bemoediging~

Je hebt het moeilijk en je vecht. Je hebt het zwaar en liefdevolle armen willen jou steunen. Bemoedigende woorden willen jou terzijde staan... Je waardeert dat maar soms kunnen mensen je simpelweg niet dat geven wat Hij jou wel kan geven.

I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth,
Psalms 121:1&2

Een gedachte

~Uniek & gelijkwaardig~

Ieder mens is uniek en gelijktijdig zijn wij, door onze eeuwige & daardoor onbeschrijflijk kostbare ziel, ook allen gelijkwaardig.

Een gedachte

zaterdag 6 december 2014

~Hij & ik~

Mijn God verlangt naar samen zijn. Terwijl ik me druk maak om mijn vervlogen dromen. Hij verlangt naar mijn zoekend hart. Terwijl ik me zorgen maak om mijn zieke lichaam. Hij verlangt naar intimiteit. En ik besef ineens dat niets mij gelukkiger maakt dan dicht bij Hem te zijn. 

Een gedachte 

vrijdag 5 december 2014

~Vrede & zielsrust~

Je hebt een goed betaalde baan. Een fijne plek om te wonen. Een lieve man of vrouw die van je houdt & kinderen die om je geven. Of misschien heb je dit alles niet maar zoek je toch, net als diegene die wel alles lijkt te hebben, ook naar dat ene stukje meer. Dat stukje kalmte. Dat stukje vrede. Dat stukje rust waar je nu al zo lang naar op zoek bent... Dat stukje rust die je alleen bij Hem zult vinden.

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Matthew 11:28

Een gedachte

donderdag 4 december 2014

~Praying & waiting~

'Cause there is nothing. Left to say. Cannot find more words. So I stay quiet & only wait. For a miracle to happen. For a change to come. I know only one movement. Could create a different life. For me & my beloved one's. Like a breakthrough I need. A touch from You I pray.

Een gedachte

woensdag 3 december 2014

~Weird & different~

Although my life is odd & sometimes real strange because I'm physically limited. Although my life is different... I still love it a lot<3!

Een gedachte

~Grow & change~

We grow. And we change. So don't expect every good or every bad situation to last forever.

Een gedachte

dinsdag 2 december 2014

~Ongeboren & mens~

Ik kan niet goed uitleggen hoe het gebeurde want toen mijn cellen elkaar nog niet hadden ontmoet bestond ik nog niet. Maar vanaf het moment dat deze twee samen werden gebracht en samen tot één werden gesmolten was het zo ver; mijn leven begon. Ik voelde hoe God's levensadem in mij werd geblazen. Het was overweldigend. Ik voelde hoe Zijn liefde mij aanzette tot ontwikkeling. Zoiets krachtigs. Eerst was ik niets en nu ben ik een mensje. Alleen omdat Hij had besloten dat dit wonder plaats ging vinden. Alleen omdat Hij had besloten mij te willen. Hij bedacht mij. En Hij schonk mij het leven. En al lijkt mijn lichaampje nu nog vormeloos; Hij laat me groeien. Kijk maar goed. Ik verroer me. Misschien heel zachtjes maar ik beweeg en ik verander want ik groei. Laat je niet misleiden door mijn nu nog kleine omvang. Want al is mijn lijfje op dit ogenblik nog schamel en misschien armzalig in jouw ogen; mijn levende ziel ligt reeds in mij verborgen en is evenveel waard als die van jou.

My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.
Psalms 139:15

Een gedachte

maandag 1 december 2014

~Verschijnen & verstoppen~

Soms ben ik liever niet die vrouw die graag wat wil zeggen. Die duidelijk wil maken; ik vind dit! Soms ben ik niet graag diegene die vaak een eigen mening heeft en die staat voor bepaalde zaken. Die weet waarom ze leeft. Die weet waarvoor ze leeft. Soms ben ik liever niet die vrouw... Want soms, zo nu en dan, kruip ik het liefst in mijn schulpje en doe of denk ik het allerliefst gewoon even helemaal niets.

Een gedachte